Sakramenti

« Ono što bijaše vidljivo u našemu Gospodinu prešlo je u njegove sakramente» (sveti Leon Veliki)

Sakramenti su osjetni i djelotvorni znakovi milosti koje je Krist ustanovio i povjerio Crkvi, kojima nam se izobilno podjeljuje božanski život. Ima ih sedam: krst, potvrda, euharistija (kršćanska inicijacija) pokora, bolesničko pomazanje (sakramenti ozdravljenja), sveti red i ženidba (zajedništvo i poslanje).
Prema odredbi crkve, sakramenti se redovito primaju u župi stanovanja. Za primanje sakramenata izvan župe stanovanja, potreban je valjani razlog na osnovu kojega župnik može dati dozvolu. Crkva ne dopušta primanje sakramenata bez dostatne priprave onih koji ih žele primiti.

Primanje sakramenata inicijacije u odrasloj dobi

« Dok je još bio daleko, opazi ga njegov otac, i sažali mu se te poleti, pade mu oko vrata i izljubi ga.» (Lk 15,20)

Odrasle osobe koje nisu primile sve sakramente kršćanske inicijacije uključuju se u vjeronaučnu pripravu . Prema odredbi Crkve, kumovi na krštenju i potvrdi moraju imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije, a ako žive u braku, moraju biti crkveno vjenčani i trebaju istinski živjeti kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju uvjeta, donose iz svoje župe krštenja i od župnika župe u kojoj žive.

 

Razni sadržaji

Monday the 17th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017