SV. PETAR I PAVAO

 

 

 

Vi, srca jednog, svete dvije masline,

Sav narod Božji danas vama moli se,

Božanske dare vjere, nade, ljubavi

I dobrotvorja svakog vi nam molite (Himan Večernje)

 

Već od 3. stoljeća Crkva u istoj svetkovini slavi Petra koga je Gospodin odabrao da u apostolskom zboru bude "kamen" temeljac te Pavla koga šalje da evanđelje navijesti cijelome svijetu. Premda su se u životu rijetko susretali, zajednička mučenička smrt ih je zauvijek sjedinila kada su za Neronova progonstva u Rimu stradali - Petar na vatikanskom brežuljku, Pavao na Ostijskoj cesti. Obojica imaju duboki značaj za Crkvu, bili su stvarni ljudi na početku stvaranja Crkve. Oni su dokaz da kroz ljude, Bog čini velika djela na zemlji.

Pavao je doživio Boga i zbog toga je izdržao sve žrtve, a sv. Petar je bio priprosti ribar kojeg je Isus opčarao svojom osobnošću, svojim riječima, činima, znanjem, pronicljivošću. Bio je čovjek koji je za Isusa htio učiniti sve, no ipak je bio samo običan čovjek podložan grešnosti i nesavršenosti. Pavao je bio intelektualac odgojen u židovskoj obitelji, bio je zelot i  želio učiniti sve da bi se zakon proveo. A, pojava nove, nazovimo sekte u židovskom narodu - kršćana, Pavla je zasmetala jer nije bila u skladu sa židovskim zakonom, sve dok se nije sam susreo s tim viđenjem i spoznao da je ISUS KRIST Spasitelj.

Procesija i sv. Misa u Podorljaku u 10.30!

GOSPA FATIMSKA

 

" Marija se obraća najmanjima kako bi nam pokazala ono što je apsolutno nužno spoznati, odnosno da se trebamo baviti samo onim što je nužno , onim što je posve izvorno i podjednako važno i podjednako moguće za sve ljude: vjerovati u Isusa Krista, blaženi plod njezine utrobe. Mi joj zahvaljujemo na njezinoj majčinskoj prisutnosti i zato što nam se na ovome posebnome mjestu obraća na tako živ i tako izražajan način, kao blaga i milosrdna Majka". (kard. Ratzinger, Fatima 1996.)

 

Događaj u Fatimi čini se jednim od najvećih u XX stoljeću, među ostalim i zato što u svojoj poruci najavljuje mnoge kasnije znakove i zato što traži od nas da živimo ono na što nas poziva. 2017. neobično je bilo preklapanje obljetnica . Osim stote obljetnice ukazanja u Fatimi, obilježava se i petsto godina od Lutherove Reformacije, tristo od osnutka masonerije i sto od Oktobarske revolucije. Ti su događaji imali veliki utjecaj na povijest, a imaju ga i danas; na njih se može primijeniti sinteza koju je papa Pio XII izrekao o trima razdobljima, protestantizmu, prosvjetiteljstvu i ateizmu: "Oh, ne pitajte nas koji je neprijatelj niti kakvo ruho nosi. Htio je narav bez milosti, razum bez vjere, slobodu bez autoriteta, katkad autoritet bez slobode. To je neprijatelj koji postaje sve konkretniji, sa zapanjujućom beskrupuloznošću: Krist da, Crkva ne! zatim: Bog da, Krist ne! napokon prazni krik: Bog je mrtav Štoviše, Boga nikada nije ni bilo." (S. Gaeta: Fatima, cijela istina)

 

 

O zabrani prolaska

 

 

Mjesec svibanj, posvećen je Blaženoj Djevici Mariji, a zadnji dan u mjesecu slavimo kao Marijin pohod Elizabeti. Koja milost u tom posjetu, posjetu kojega i mi činimo Gospi od Kapelice, ne samo na njezine blagdane nego i kroz godinu, prinoseći joj naše patnje, boli, radosti, žalosti... Tko će nas utješiti ako ne naša nebeska Majka koja bdije nad nama gotovo tri stoljeća i koja je za stan svoje Svete prilike odabrala naše mjesto. Posebno u ovim danima neizvjesnosti, sveopće nesigurnosti i sumnji.

Ali naš put Majci Božjoj prepriječen je nerazumnom odlukom vlasnika Marine Frapa kroz koju prolazi put prema Kapelici. Besramna odluka podržana dijelom i vlašću Rogoznice koja je, apsurdno, za Dan općine, izabrala 2.srpnja, dan dolaska Gospine prilike u Rogoznicu. Ovaj mi se puk približuje ustima svojim i usnama me svojim časti, a srce im je daleko od mene i strah njihov prema meni, naučena ljudska zapovijed. Iz 29,13.

Žalosno je da svećenik ne smije pristupiti posjedu na kojemu se nalazi Svetište i da mu ljudi koji i ne upoznaše Boga određuju i uvjetuju kretanje. Što reći? Gdje su mještani, gdje su vjernici? Slave li Ime samo kad je zgodno vrijeme?

Dosudi mi pravo, Bože,

i raspravi parbu moju 

s ljudima zlobnim; od lažaca i zlikovaca,

izbavi me! (Ps43,1)

A zaključila bih isto s  Psalmom 43,3

Pošalji svjetlost svoju koja štiti;

neka me vodi i dovede na svetu goru tvoju,

k šatoru tvojemu!

 

USKRS

 

Na tvrdoj daski, o koju su me vezali,

već sada pjevam pjesmu svoje pobjede

I gledam: tamo na zreniku olujnom

Planina velja do neba se uzdiže

U sjaju plama sunčeva....

I stoji jeka po svoj zemlji spasenoj

Visoko na visinama,

Duboko u nizinama:

Hozana, Sine Davidov!

Hozana, rode moj ! (Uskrs, V.Nazor)

 

Uskrs je dan u kojem čovjek doista pripada Kristu jer ga Gospodin, poput Izraelaca, oslobađa od ropstva grijeha. Od uskršnje zore, novo proljeće nade obuzima svijet, jer Uskrs nije povijesni trenutak nego početak novoga, vječnog života. Uskrsnuće označava najveću Kristovu pobjedu i ujedno jamstvo pobjede za Crkvu, usprkos protivštinama, usprkos progonima, jučer u prošlosti, sutra u budućnosti. Isus svoje uskrsnuće nije upotrijebio da ponizi neprijatelje nego je svoje svjedoke uputio da na tihi način, u Duhu ljubavi, privode ljude novosti života. " Umro je i uskrsnuo da život imaju, u izobilju da ga imaju." (Iv10,10) Sve treba spasiti. To je moguće samo ljubavlju, pomirenjem i praštanjem. To je novi kvasac, to je budućnost. To je poruka Kristova uskrsnuća. Da je Krist uskrsnuo, možemo danas doživjeti istom snagom kao što su to doživjeli apostoli. Jer, Isus je isti i jučer i danas i uvijeke(Heb13,8). Ukazuje nam se u njegovoj zajednici, među braćom i sestrama, u svetoj pričesti. Uskrsli tada stoji u nama. O njemu razmišljamo, s njime se suobličujemo, s njime patimo, po njemu se veselimo.  Uskrsnućem, Bog dokazuje da je pobijedio smrt pa apostol Pavao može reći: " Gdje je smrti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj?" ((1Kor15,55).

Uskrsli živi i daruje život,  živi i tvori zajednicu, živi i otvara budućnost, živi i pokazuje put. Uskrs postaje velikom krsnom svetkovinom u kojoj čovjek takoreći osobno prolazi kroz Crveno more, izlazi iz svoga starog načina postojanja u zajedništvo s Kristom, Uskrslim. ( Benedikt XVI, Duh Liturgije)

 

Ove godine proslavljamo Uskrs u specifičnim okolnostima, neobičnije nego ikad prije. Mise s narodom nema ali u našim srcima, u našim dušama Krist je s nama, u nama, za nas. Zvona će zvoniti, stoga, kličimo, radujmo se danu što ga učini Gospodin! SRETAN USKRS!

 

 

 

 

Tajne

 

 

 

... U mene i sad djetinje su oči,

Što čudom motre zagonetku Svega.

I život volim i sve one moći,

Što kao vode izviru iz njega.

 

Pred procvjetale plote, iza kojih

Znam da se svemu odgonetke kriju

I svijet žive vedrih sanja mojih 

 

V Nazor: Nevidljivi svijet

Nedjelja Božje riječi

 

A pošto je u mnogo navrata i na različite načine Bog govorio u prorocima, konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu (Heb1,1-2). Posla naime svoga Sina, vječnu Riječ, koji prosvjetljuje sve ljude da se među ljudima nastani i da ih uputi u najnutarnije tajnosti Božje (usp. Iv1, 1-18). Dakle, Isus Krist, Riječ utjelovljena, kao"jedan od ljudi k ljudima" poslan, "riječi Božje govori" ( Iv3, 34) i dovršuje spasiteljsko djelo koje mu dade Otac da ga izvede (usp.Iv14, 9)

 

Apostolskim pismom Aperuit illis, papa Franjo je odredio da treća nedjelja kroz godinu, bude posvećena slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi. Simbolično, pismo je objavljeno na liturgijski spomen sv. Jeronima, na početku 1600. obljetnice smrti glasovitog prevoditelja Biblije na latinski koji je govorio: " ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista".... Riječ Božja ujedinjuje vjernike i čini ih jednim narodom, ističe papa. Biblijska vjera temelji se na živoj Riječi, a ne na knjizi. Kad se Sveto pismo čita u istom Duhu kojim je napisano, ostaje uvijek novo. Tako, onaj tko se hrani Božjom Riječi svaki dan postaje, poput Isusa, suvremenik ljudi koje susreće; nije u napasti da padne u besplodne nostalgije za prošlošću, niti u sablasne utopije glede budućnosti, navodi, između ostalog,  sveti Otac.

 

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Mora

 

U noćni sat

Ušo je ko tat...

U kutu čuči,

Došo je, da muči,

Da mi kosti toči, oči kljuje,

Udara na muke, crven lanac kuje,

-Voda, kamen,

Led i plamen,-

Krvnik, inkvizitor, grabant,

Sluga mraka, vječne boli trabant-

Dok kroz prozor diše stari, tihi vrt,

A srce bolno kuca: smrt-smrt-smrt. ( A.G.Matoš)

 

 

 

"Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada". (Ps138,1-6)

... ako ne stavim "Hrvatsku" 

vrh svake radosti svoje!

 

18. studenoga, dan je bolnog sjećanja i molitve za sve poginule i nestale branitelje i civile Vukovara i Škabrnje. Još je bolnija činjenica da je ta razaranja i pogubljenja mogao učiniti čovjek, čovjek koji je pao ispod razine ljudskoga dostojanstva, čovjek pomraćenoga uma, zaslijepljen ideologijom zla.

I svaki puta ponavlja se slika Kalvarije; u svima koji su pogubljeni tamom ljudske izopačenosti, Isus Krist je ponovo razapinjan i ubijan. U raspetome Kristu vidimo žrtvu naših branitelja, a uskrsnućem, novu nadu, nesebičnu ljubav, temelje novoga života za nas i našu Domovinu. 

 

 

 

Majka Terezija iz Calcutte

 

 

 

 

" Često se osjećam poput olovčice u Božjim rukama. On je taj koji piše, on je taj koji razmišlja, On je taj koji čini pokrete, a na meni je samo biti olovkom." Govor Majke Terezije u Rimu 7. ožujka 1979.

 

Majka Terezija, nastavlja pronositi Božje svjetlo i ljubav u sve kutke svijeta, privodeći sve k Srcu Božjemu te ujedinjujući milijune ljudi svih naroda, kultura, religija i one bez religija, muškarce, žene, djecu, mlade, stare u svezu ljubavi Božje, tažeći Božju žeđ za poniznim djelima ljubavi prema najsiromašnijima od siromaha. ( s. Nirmala Joshi)

 

Molitva za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca

Iz duhovne oporuke blaženog kardinala Alojzija Stepinca:

... Sjetite se kojom zgodom u svojim molitvama i mene, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Gospodin bude milostiv! Nadam se, da će mi milosrdni Isus udijeliti milost, te ću moći vazda u nebu moliti i za sve vas dok bude svijeta i vaše nadbiskupije, da postignete cilj, za koji vas je Bog stvorio. ( Krašić, 28.svibnja 1957.)

 

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti,

blaženoga Alojzija, pastira i mučenika,

pozvao si da ti služi kao navjestitelj i branitelj istine

i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi.

Poslušan tvojoj Riječi i vođen Duhom tvoje ljubavi,

zauzimao se za siromašne i obespravljene;

ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti,

pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju.

Ponizno te molimo da nas obdariš svojom radošću

te blaženoga Alojzija ubrojiš među svece sveopće Crkve,

da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći se

njegovu moćnu zagovoru u svojim životnim potrebama.

Po njegovim molitvama jačaj proročki glas Crkve,

koji širi nadu u dolazak tvojega kraljevstva,

praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije

Majke i kraljice vjernoga ti naroda.

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen!

 

 BENEDIKT XVI, papa u miru

 ...ovu se večer želimo u miru i pobožnosti prisjetiti blaženoga Alojzija Stepinca, neustrašivoga pastira, primjera apostolskog žara i kršćanske čvrstoće, čiji herojski život još i danas prosvjetljava vjernike hrvatskih biskupija, podržavajući ih u vjeri i crkvenom životu.

Božić - Rođenje Gospodnje

 

 

 

" Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu, svjetlost jaka obasja". (Iz 9,1)

Božić, izvanredan događaj, Bog dolazi k nama da postane jedan od nas. Koliko ljubavi u ovom događaju. Dijete je rođeno za nas, Bog nam je darovan. 

To je Isus, Emanuel, s nama Bog!

Poput pastira i mi smo čuli glas anđela koji nas zove u Betlehem. Ova naša crkva je poput Betlehema, živih jaslica jer ovdje, u njoj, svakodnevno susrećemo Isusa. 

Tko su oni koji su primili Isusa; to je Marija, nazaretska Djevica iz malog neznatnog gradića u Galileji, koja je, sačuvavši slavu djevičanstva, prosula svijetom vječno Svjetlo, Isusa Krista (pref), Josip, stolar, o kojemu gotovo ništa ne znamo i pastiri, skromni, prezreni koji su čuvali svoje stado. Isus nije rođen ni u Jeruzalemu ni u Rimu, nego u Betlehemu, poznatom samo po pastirima. 

Božić nam pokazuje da snaga koja mijenja svijet, dolazi od skromnih i poniznih, od Boga koji se ponizio za našu ljubav.

Isusovim rođenjem ništa više nije isto. On traži od nas da započnemo novi život, da ispunimo srca novim osjećajima. 

" Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist Gospodin". Idite u Betlehem i naći ćete Isusa.

Betlehem, kuća kruha. Ovdje, u crkvi imamo Betlehem, kruh koji blagujemo  u svetoj Euharistiji, svake nedjelje, svakoga dana.

 

Kad su pastiri došli u Betlehem, našli su dijete na slamici, povijeno u pelene. Anđeli su milozvučnim glasom pjevali " Slava Bogu na visini, a na zemlji, mir ljudima, miljenicima njegovim"! To je početak Glorie koju ponovo počinjemo pjevati nakon Adventa. Da, slava Bogu! Časteći Boga, nalazimo mir. Danas, novorođeno Dijete, želi nam podariti trajnu radost, uljepšati naše duše svojom prisutnošću, uresiti je svojim milostima. 

Došli smo u Betlehem pozdraviti Isusa ali što će biti sutra. Što će biti s ovim Djetetom u našem životu? Marija i Josip nisu našli svoje mjesto u kući nego u svratištu. Isus je i tu sretan jer je dočekan u ljubavi. Učinimo u svojim srcima Betlehem, primimo Isusa, naučimo slušati Evanđelje sudjelujući na sv. Misama, želeći dobro bolesnima, potrebitim, starima. Napravimo trajno u našim kućama Betlehem jer Isus i dalje traži mjesto po svijetu. Budimo kao Josip i Marija, otvorimo svoja srca i živimo s Isusom čuvajući njegovu Riječ. Budimo ponizni i maleni pred novorođenim Djetetom kako bismo bili veliki u ljubavi!

Ovoga Božića, neka nas zamiluje novo srce, srce božanskoga Spasitelja!

... O blaženi Bože moj,

Koliko li te stajalo 

što si me tako ljubio! (A. Liguori)

 

Sretna Nova 2019. godina!

Opširnije...

Misli

 

 

 

Sv. Ivan XXIII, papa

 Uz spomendan svetog pape Ivana XXIII: " Često si govorio o ljepoti obitelji okupljenoj oko stola da bi podijelila kruh i vjeru; moli za nas, da u našim domovima ponovno prebivaju prave obitelji". 

Finale Svjetskog prvenstva

 S pravednim Jobom ispovijedamo:

" Ja znadem, moć je tvoja bezgranična: što god naumiš, to možeš izvesti" (Job42,2)

Povijesni uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije svima nam je razveselio srca, razgalio dušu i sjedinio cijeli hrvatski narod. Zbog utakmice koju nitko od nas ne želi propustiti, krunica Majci Božjoj, Gospi od Kapelice bit će iznimno sutra  nakon Sv. Mise. U molitvi, svi smo s vama. Djevica Marija je uzor vjere, ona je vjerovala da " Bogu nije ništa nemoguće" (Lk1,37) i mogla je veličati Gospodina: "Velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo" (Lk1,49) 

Sv. Antun Padovanski

 

Po Antunu k Isusu. To su znamenite riječi pape Pia XI prigodom sedamstote godišnjice smrti sv. Ante. To je doista poslanje sv. Antuna, izvanrednog sveca koji , u tajnovitom nacrtu Božje providnosti, ostaje i danas velik učitelj duhovnog života, živi primjer kreposti i svetosti, moćni zagovornik kod Boga. Sv. Antun je i danas svjetlo i vođa kršćanskog naroda. 

Sv. Antun svetac je cijeloga svijeta. Molimo ga da se po njegovu zagovoru Božje kraljevstvo još više širi i donese nam mir, ljubav i spasenje svim ljudima.

Sv. Misa u kapelici na Movru u 9 sati i popodne u 19.00 u Župnoj crkvi!

Da ne ohladni ljubav mnogih

usp. Mt 24, 12

 

 

Već dvanaestu godinu, 3. korizmenu nedjelju posvećujemo potrebama Katoličke Crkve i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Bog, Otac milosrđa, i ovu nas Korizmu poziva na "sakramentalno obraćenje", na povratak Gospodinu u svim područjima naših života, pa tako i nadilaženjem samoljublja i sebičnosti. 

Iz poslanice mons. Josipa Mrzljaka citirat ću sljedeće: " Pozivam vas, braćo i sestre, da misleći na naše sunarodnjake u Bosni i Hercegovini molite za njihov ostanak i opstanak, da molite, zajedno sa svim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, sa svim našim iseljenicima po  cijelome svijetu i cjelokupnim Božjim narodom, da Crkva u Bosni i Hercegovini bude znak mira, zajedništva i solidarnosti, da svi mi u svojim srcima, kao plod korizmenih nastojanja, zapalimo svjetlo nade za Hrvate u Bosni i i Hercegovini svjedočeći: Niste sami! Moleći i darujući, prema svojim mogućnostima, zahvalimo i pokažimo Gospodinu da nam naši bližnji u vjeri nisu daleko od srca". 

U spomen na Vukovar

 

Prijatelj

Trećega ljeta

po ulasku mom

u ovaj grad,

došao je lijep

u visokoj kiši.

U zamišljenoj ruci

donio je šum ravnice,

a jedna uska dugačka rijeka

u njegovim tihim koracima

skandirala je

svoje ime.

 

Boje zaljubljene jeseni

nisu znale otići 

iz njegove kose.

I zima se (kradom) ponavljala

u njegovim tamnim vlasima.

Njegova je duboka duša

milovala zemlju,

i, izrasla iz zemlje,

uranjala u njezine ponore. ( Josip Pupačić) 

Sv. Ivan Trogirski

 

Sv. Ivan Trogirski, čovjek iznimnih ljudskih i svetačkih osobina,  živio je u 11. stoljeću. Biskupom trogirskim bio je gotovo 40 godina. U bremenitim vremenima u kojima je živio pozivao je na mir, zalagao se za pravednost, zajedništvo i ljudske živote. Sv. Ivana povezujemo s mnogo legendi, a najpoznatija je ona prema kojoj je, putujući u Šibenik po olujnom vremenu doživio brodolom nakon kojega je hodao po moru, smirio valove i po njegovom zagovoru spasio mornare i sav teret.

                    

        

GOSPA OD POMOĆI

Gospi sviju sanja hram sam digo i ja

Na vrhuncu svojih želja i čeznuća;

Moja vjera živa, moja molba vruća

Kleče pred oltarom što vonja i sija.  (V. Nazor: Gospa sviju sanja)

 

 

345. godine sv. Ivan Zlatousti nazvao je Mariju, pomoćnicom kršćana. U svibnju, Marijinu mjesecu slavimo je kao Pomoćnicu kršćana. U litanije taj je zaziv uveden poslije pobjede kršćanske vojske nad Turcima 7. listopada 1571. u bitki kod Lepanta. Godine 1683. Turci su bili pred zauzimanjem Beča ali su kršćani pod vodstvom poljskog kralja Sobjeskoga pobijedili nadmoćnijeg neprijatelja. I francuski vladar Napoleon borio se protiv Petrovih nasljednika. Papu Pia VI izopčio je iz crkve, bacio u tamnicu u kojoj je ostao sve do svoje smrti. I papu Pia VII je zatvorio i držao šest godina u zarobljeništvu da bi se na 24.svibnja 1814. godine nakon Napoleonova poraza kod Leipziga, vratio u Rim. Putem je u znak zahvalnosti posjetio mnoga Marijina svetišta jer se uzdao u njenu pomoć.Stoga, Mariju, Pomoćnicu kršćana slavimo za uspomenu na svečani povratak Pia VII iz sužanjstva. 

MAJČIN DAN

 

Mjesec svibanj posvećen je najljepšoj i najvećoj ženi, našoj nebeskoj majci,  Blaženoj Djevici Mariji. U svibnju slavimo i Majčin dan, dan posvećen majkama i majčinstvu. Majka- najveće je blago. Ona je naša škola, naša učiteljica, ona nas uči što je život, što je čovjek. Majka je izvor života, naša najveća radost. Imati majku, najveće je bogatstvo. 

Blagoslov za majku

Blagoslovi Gospodine, sve žene kojima si povjerio majčinstvo. Neka ih Duh Sveti uvijek nadahnjuje i osnažuje u njihovom poslanju. Daj da vjerno slijede primjer Marije, majke Božje, i uče iz njene poslušnosti, poniznosti i nesebične ljubavi. Izlij svoju milost na sve majke, daj im hrabrosti u vremenima straha, razboritosti u vremenima nesigurnosti i nade u vremenima nevolja. Neka ih tvoj blagoslov prati danas i u svakom novom danu. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN MAJČIN DAN!

Crkva Sv. Vida - Sevid

 

Crkva sv. Vida smještena je na južnim obroncima sela Sevid. Donedavno je bila u ruševnom stanju no zalaganjem Odbora za sanaciju crkve iz ostataka nikla je jednobrodna građevina s kvadratičnom apsidom koja po svemu sudeći datira iz XV stoljeća. Konzervatorski odjel u Splitu izradio je arhitektonsku dokumentaciju zatečenog stanja i idejni projekt rekonstrukcije crkve.  Posvećena je sv. Vidu, mučeniku koji je poradi Krista trpio mučenja i iskušenja koja mu je nametao sam njegov otac. Konačno, car Dioklecijan dao mu je odrubiti glavu. Kršćani širom svijeta utječu se sv. Vidu u različitim potrebama i nevoljama. "Vita et mors duello conflixere mirando" život i smrt dvije su važne odrednice Kristove žrtve koje je slijedio sv. Vid čija nam prolivena krv daje spasenje i obraćenje i jamstvo vječnog života.   

 

Autor: Ilian Rachov, bugarski umjetnik koji se posebno ističe u izradi ikona tehnikom " gilding", korištenjem zlatnih listića. Velik broj njegovih ikona i ulja na drvetu nalazi se po manastirima i crkvama diljem svijeta, npr. crkva Presvetoga Srca u Torinu, crkva sv. Rite u Torinu, sv. Nicandro Bari itd. 

Sv Misa, 15.lipnja u 20.00 sati!

Misli

 

 

Hod prema Korizmi

 

O Istino, svjetlosti srca moga, neka mi ne govori moja tama! Spustio sam se do ovih prolaznih stvari i zapao u mrak, ali i odavde, da, i odavde sam uzljubio Tebe. Zalutao sam i sjetio sam se Tebe (Ps119,176). Čuo sam Tvoj glas iza sebe (Iz30,21) da se vratim, i jedva sam ga čuo od buke neobuzdanih strasti. I sada se evo vraćam, žedan i daščući, k Tvome izvoru. Neka me nitko ne odbija: iz njega ću piti i tako ću živjeti. Neću da budem više sam sebi život: zlo sam živio svojom krivnjom, bio sam sebi smrt: u Tebi ću opet živjeti. Ti mi prigovaraj, Ti me poučavaj. ( Sv. Augustin: Misli)

Uz spomendan sv. Valentina

 

 

 

LJUBAV

 

Ja ljubim Boga, Čovjeka i Ženu,

U lugu hrast, u djetelini kukca;

Kad stavljam dlan na kovinu il stijenu,

Osjećam atom, u njima što kuca. (V. Nazor)

 

Spomendan sv. Valentina mnogima je poznat ponajprije kao Dan zaljubljenih. No sv. je Valentin u prvom redu bio svećenik koji se odlikovao mudrošću i krjeposnim životom te je bio cijenjen i kod pogana i kod kršćana. Valentin je zaštitnik skladnoga braka i mladeži spremne za ženidbu. Valentin dolazi kao vjesnik proljeća, novoga života, buđenja prirode. Valentin povezuje zaljubljene bez obzira na dob jer je ljubav, zajedništvo, toplina smisao života muškarca i žene. Stoga, neka nam spomendan sv. Valentina bude dan radosnih susreta, potvrda uzajamne privrženosti i ljubavi.

Sv. Blaž

 

 

 

Ant. 2. S palmom svi uđoše u kraljevstvo, vijence mučeničke primiše iz ruke Božje.

           Ti si Bog moj-tebi zahvaljujem:

           Bože moj, tebe ja uzvisujem.

           Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,

           jer je vječna ljubav njegova! 

 

Sveti Blaž pripada onim kršćanskim mučenicima iz prvih stoljeća kršćanstva koji su ustrajali u vjeri Isusa Krista i kad su zato morali podnijeti i najteža mučenja, a na kraju i okrutnu smrt. U životu svetoga Blaža upleteno je mnogo legendi. U ono u što ne smijemo sumnjati jest da je ustrajao u ljubavi prema Kristu, nije se mogao odreći vjere, niju je mogao zatajiti. Zarad nje podnio je najbolnija mučenja. Vjerovao je Isusovim riječima: " Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko  izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe izgubi ili sebi naudi?" 

Sveti je Blaž u narodu poznat osobito po blagoslovu grla koji se u crkvi obavlja na njegov blagdan. 

25. nedjelja kroz godinu

 

Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju!

 

 

                                                          

 

 

Ne Traži Boga mišlju, u praznini u kojoj se misao, tamna sjenka gubi. Uza te Bog je, uvijek u blizini, u stvarima oko tebe, u zvuku i muku. Bog ti je uvijek najbliži od svega; diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba. Bog ti se smiješi iz jednog dragog lica. I plaši te iz svake stvari: nema tajne, ne pružaj misao u tamnu daljinu. Uza te Bog je. Otvori sva čula: na tebe svjetlost s ljetnog neba pljušti, Bog oko tebe sja, treperi, miriše i šušti. ( Antun Branko Šimić)

 

Svjetski dan misija

 

" Pođite i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovijedio". ( Mt28,19-20)

 

                                                       

 

Propovijedanje Radosne vijesti o spasenju svih ljudi u Isusu Kristu, osnovna je dužnost Crkve, svih kršćana pa i nas. Crkva je misionarska, a Isus misionar. Apostoli su izvršili Isusov nalog. Razišli su se širom svijeta, posijali sjeme Božje vjere u ljudska srca. I mi smo pozvani biti misionarima i svjedočiti za Krista u današnje vrijeme. Da bi to uspjeli, trebali bismo upoznati i zavoljeti Krista kao što je i On nas ljubio umirući za nas na križu. Na tu Kristovu ljubav uzvratimo svojom ljubavlju. To je bit i poslanje svete Crkve.

Budimo misionari Kristove ljubavi tu gdje živimo, radimo. Neka nam misijski dan bude dan vjere, pomaganja žrtvom i molitvom.  Žrtve koje su misionari prolazili i koje prolaze u širenju Evanđelja neka nas hrabre i jačaju da i nama ne bude preteško evanđeosku riječ širiti svima koji je ne poznaju ili su manje od nas poučeni. Sve neugodnosti koje nas pri tome mogu snaći, neće biti ni sjena onoga što su prošli veliki misionari crkve, sv. Pavao i sv. Franjo Ksaverski. 

Geslo ove misijske nedjelje glasi " S mladima donijeti evanđelje svima" Kao što se može vidjeti, cijela Crkva pozvana je zajedno s mladima produbljivati misijsku svijest, misijski razmišljati, živjeti. Pozvani smo zapravo jačati svoju vjeru iz koje će izrasti naše misijsko djelovanje kao stil života na koji nas često poziva papa Franjo. Listopad sljedeće godine papa će proglasiti Izvanrednim misijskim mjesecom, kao sjećanje na stotu obljetnicu apostolskog pisma pape Benedikta XV, Maximum Illud.

"Svjetski misijski dan, koji promiče Djelo za širenje vjere, dobra je prilika da misijsko srce kršćanskih zajednica sudjeluje s molitvom, svjedočanstvom života i zajedništvom dobara kako bi se odgovorilo na velike i prijeke potrebe evangelizacije."(Radosna vijest)

 

Sva nedjeljna milostinja ide za potrebe Papinskih misijskih djela!

Završetak sanacije i rekonstrukcije zvonika

 

 

Velika su i čudesna djela tvoja,

Gospodine, Bože, Svevladaru!

Pravedni su i istiniti putovi tvoji,

kralju naroda!

 

 

 

                                      

                               

 

                                  

 

Postavljanjem križa i klesanjem slova zaključeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji zvonika Župne crkve.

 

 

Uz blagdan Presvetoga Trojstva

 

Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

 

 

PRESVETO TROJSTVO

Trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i u svima! (Ef 4, 3-6) 

 

 

 

Trojstvo je savršeno. Njega spoznajemo u Ocu i Sinu i Duhu Svetome, te nema ništa stranog ili izvana primiješana, niti se sastoji od stvoritelja i stvorenja, već čitavo ima stvaralačku  i činiteljsku moć: narav mu je slična i zasebna, jedne je djelotvornosti i djelovanja. Otac po Riječi u Duhu Svetome sve čini i tako se čuva jedinstvo svetoga Trojstva. Zato se u Crkvi jedan Bog propovijeda koji je nad svime, sve je po njemu i on je u svemu. Nad svime svakako kao Otac, kao počelo i izvor; sve je po njemu naravno po Riječi, konačno, on je u svemu u Duhu Svetome.

                                                                                                Sveti Atanazije, biskup

 

 

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

 

 

 

 

O gdje je plod od vašeg slavnog sjemena

i da li kojim rodom krvca vaša rodi?

Jer roblje još smo, snijuć samo o slobodi

dok smrt je blizu gluha našeg plemena.

 

A kukavan je Hrvat novog vremena,

Te pušta da ga stranac stalnoj smrti vodi.

Ne opiruć se klanju - krotko janje - hodi

I ne zna bacit groznog ropstva bremena.

 

Al vrcnuti će iskra iz vašeg kremena!

Ja vjerujem, ja znam!

Ta zar da uzaludu sve žrtve vam i mučeništva budu?

 

Da, roditi će rod od slavnog sjemena!

A ako ne će, sam ću zazvat pakla vatre

da spale sve, i grom da ropski narod satre!

                                                                ( Tin Ujević: Hrvatskim mučenicima)

 

Velika, najopsežnija vojna akcija započela je 4. 8. 1995. u ranim jutarnjim satima. Bila je to operacija pod nazivom "Oluja" kojoj je cilj bio osvajanje središta srpske pobune - Knina. Već drugog dana, hrvatske postrojbe ušle su u Knin. Tijekom 85-satnog  ratnog djelovanja oslobođen je najveći dio hrvatskog teritorija.

     Hrvatska povijest preplavljena je žrtvama za slobodu pojedinca i naroda sve do današnjih dana. Mnogi branitelji ponijeli su križ za obranu domovine stigavši i do vlastite Kalvarije. Mnoga stradanja postala su početak nadanja. Od njih trebamo učiti kako bismo sačuvali ovu svetu slobodu i budućim generacijama dali zalog novoga, sretnijeg života u kojem će živjeti Kristov duh mira, ljubavi i tolerancije, mira koji je istinsko i najviše dobro jednoga naroda.

A ti, Djevice, Bezgrešna Majko, nastavi moliti s nama, za nas, za našu domovinu, priteci nam u pomoć, podupri nas da uzmognemo stići u domovinu koju svi iščekujemo.

Molbenica Gospi Pompejskoj


 

              

.... s prijestolja milosrđa, na kojem sjediš kao kraljica, pogledaj, Marijo, milostivo na nas, na naše obitelji, našu domovinu, na cijeli svijet i čitavu crkvu. (Bartol Longo, veliki promicatelj krunice i obnovitelj svetišta Pompeji).

Uz Isusa, htiio je Bog da kod njegova prijestolja bude posrednica i presveta Marija. Ona je dala svijetu početnika milosti - Isusa. Ona je najuže sjedinjena s Kristom u djelu otkupljenja. Mariji je dano da kod svog Sina bude posrednica i najmoćnija zagovornica cijele zemlje (Pio IX). Po Mariji dolazi život. Svaka milost, koja se daje svijetu, ide trostrukim putem, od Boga k Isusu, od Isusa ka Djevici Mariji, od Marije k nama (S. Bernardin S.). 

Gospo, vrijednu, silnu svak te znade, - Tko pomoć ište bez tebe, taj sprema - na let se, a za nj krila ne imade. (Dante, Raj 33,13-15)

Razni sadržaji

Thursday the 3rd. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017