SV. PETAR I PAVAO

 

 

 

Vi, srca jednog, svete dvije masline,

Sav narod Božji danas vama moli se,

Božanske dare vjere, nade, ljubavi

I dobrotvorja svakog vi nam molite (Himan Večernje)

 

Već od 3. stoljeća Crkva u istoj svetkovini slavi Petra koga je Gospodin odabrao da u apostolskom zboru bude "kamen" temeljac te Pavla koga šalje da evanđelje navijesti cijelome svijetu. Premda su se u životu rijetko susretali, zajednička mučenička smrt ih je zauvijek sjedinila kada su za Neronova progonstva u Rimu stradali - Petar na vatikanskom brežuljku, Pavao na Ostijskoj cesti. Obojica imaju duboki značaj za Crkvu, bili su stvarni ljudi na početku stvaranja Crkve. Oni su dokaz da kroz ljude, Bog čini velika djela na zemlji.

Pavao je doživio Boga i zbog toga je izdržao sve žrtve, a sv. Petar je bio priprosti ribar kojeg je Isus opčarao svojom osobnošću, svojim riječima, činima, znanjem, pronicljivošću. Bio je čovjek koji je za Isusa htio učiniti sve, no ipak je bio samo običan čovjek podložan grešnosti i nesavršenosti. Pavao je bio intelektualac odgojen u židovskoj obitelji, bio je zelot i  želio učiniti sve da bi se zakon proveo. A, pojava nove, nazovimo sekte u židovskom narodu - kršćana, Pavla je zasmetala jer nije bila u skladu sa židovskim zakonom, sve dok se nije sam susreo s tim viđenjem i spoznao da je ISUS KRIST Spasitelj.

Procesija i sv. Misa u Podorljaku u 10.30!

QualityJoomlaTemplates.com

Razni sadržaji

Friday the 8th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017