GODINA SV. JOSIPA
 Kip sv. Josipa iz kapelice u Zečevu

 

" Koji se boje Gospoda, slušaju njegove riječi i koji ga ljube, drže se putova njegovih. Koji se boje Gospoda, čine što je njemu po volji, i koji ga ljube, uživaju u njegovu Zakonu." ( Sir2, 18-19)

Josip, samozatajan, ponizan, poslušan Bogu, iza Isusa i Marije, zauzima najčasnije mjesto u povijesti Spasenja.

Po Josipu, iz doma Davidova,Isus, obećani Mesija, postaje sin Davidov. Stoga, s Abrahamom započinje i Josipovo i Isusovo rodoslovlje (Mt1,1). S Abrahamom je Jahve sklopio Savez ljubavi i obećao mu da će biti otac mnogim narodima i po njegovu će se potomstvu blagoslivljati svi narodi.

Josip, siguran u Božju vjernost i obećanja, nije posumnjao u čudo što ga Duh Sveti izvede u Mariji. " Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će Sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. (Mt16,23) Josip mu je nadjenuo ime, što je u židovskom narodu bilo pravo oca. Stoga sv. Josipa uzimamo za primjer očinstva, za primjer skrbnika, za primjer hranitelja obitelji, za primjer bračne čistoće i iskrene ljubavi.

Josip se ubraja u najčašćenije crkvene likove. Vrhunac štovanja sv. Josipa značilo je njegovo uzdignuće za zaštitnika cijele Crkve. To je učinio papa Pio IX godine 1870. Sv. Josip, zaštitnik obitelji, uzor je prave, iskrene ljubavi i sjedinjenja srca u vjernosti.

Hrvatski Državni Sabor 1687. godine proglašava sv. Josipa, Krista Spasitelja vjernog hranitelja, Djevice Bogorodice djevičanskog zaručnika, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske.

Stoga, molimo zagovor sv. Josipa molitvom pape Leona XIII: ... Budi nam s neba milostivo u pomoći, o naš jaki zaštitniče u borbi s vlašću tmine, pa kao što si nekoć dijete Isusa iz najveće pogibli života izbavio, tako i sada brani Sv. Crkvu Božju od svih zasjeda neprijateljskih...

"Sveti Josip živi kršćanski život prije samoga izvanjskog početka kršćanstva, on u sebi nosi nadu, vjeru i strpljivost Abrahama, patrijarha i proroka te poput Šimuna i Ane pruža ruke prema Gospodinu.Evanđelja ne govore puno o svetome Josipu, ali u malo riječi nalazimo veliko bogatstvo. Sveti  Josip čovjek je pravedan, ispravan, razborit, pouzdan, u potpunosti čovječan. Njegova pravednost također je dobrota. U izričaju Staroga zavjeta riječ "pravedan" odgovara novozavjetnoj riječi "vjeran". Pridjev "pravedan" za svetoga Josipa dakle znači: Josip je bio istinski vjernik.

Crkva slavi blagdan sv. Josipa uvijek u korizmi pa mi se čini da je sveti Josip svetac korizme u dubokom smislu riječi. Vjera svetoga Josipa Noina je vjera, to jest vjera  u svijetu koji se protivi Bogu, u zamračenu svijetu gdje se čini kao da Boga nema. Josip prihvaća poslanje kojemu nije mogao vidjeti ispunjenje, umrijevši prije Isusova javnoga djelovanja.

Molimo Boga da i mi nađemo biser, da i mi postanemo pravedni, da i mi možemo moliti:" A ja ću u pravdi gledati lice tvoje, i jednom kad se probudim, sit ću ga se nagledati." (Izvatci iz knjige pape Benedikta XVI Ljubav koja spašava")

Razni sadržaji

Friday the 8th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017