Uređenje unutrašnjosti Župne crkve siječanj 2009.

Već se dulje vrijeme osjeća potreba za uređenjem unutrašnjosti crkve.

Obnovom krovišta triju lađa, stvoreni su preduvjeti za potpunu obnovu zidova i svodova crkve. Nakon nanošenja nove žbuke, pristupit će se čišćenju kamena (stupovi, lukovi), a potom i bojanju zidova. Ovaj zahtijevan posao izvodi tvrtka «KERAN» iz Vodica, a sama investicija procijenjena je na otprilike 500.000,00 kn. Radovi bi trebali biti dovršeni oko Uskrsa kada bi naša crkva, naša mala katedrala, trebala zasjati novim, ljepšim sjajem.

Razni sadržaji

Monday the 17th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017