Uz Valentinovo

 

 

 Sveti je Pavao pisao Rimljanima da je "ljubav punina Zakona" (Rim 13,10). Zaista, Deset zapovijedi jasno pokazuju zahtjeve ljubavi prema Bogu i bližnjemu: "Prve se tri odnose prvenstveno na ljubav prema Bogu, a ostalih sedam na ljubav prema bližnjemu" (KKC2067). Ako bismo Sveto pismo htjeli sažeti na jednu jedinu riječ, onda bi ta riječ bila - ljubav. To je ljubav koja se daruje, ljubav koja se žrtvuje do kraja i koja umire na križu. 

 

 

Čovjek ne može živjeti bez ljubavi. Sam po sebi on ostaje biće neshvatljivo, život mu ostaje lišen smisla ako mu se ne objavi ljubav, ako se ne susretne s ljubavlju, ako je ne iskusi i ne usvoji, ako u njoj živo ne sudjeluje. Upravo stoga, Krist Otkupitelj sasvim otkriva čovjeka samome čovjeku. Papa Ivan Pavao II

 

Ljubav je velikodušna

dobrostiva je ljubav

ne zavidi

ljubav se ne hvasta

ne nadima se

........ ne pamti zlo

         ne raduje se nepravdi

         a raduje se istini

         sve pokriva, sve vjeruje

         svemu se nada, sve podnosi

Ljubav nikad ne prestaje. Iz poslanice Korinćanima

 

 

Razni sadržaji

Saturday the 20th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017