KRŠTENJE GOSPODNJE
 

Blagdanom krštenja Gospodnjeg završava se kratko ali intenzivno vrijeme božićnog otajstva.

" Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena, da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijestim godinu milosti Gospodnje." (Iz 61, 1-2a)

Ivan Krstitelj propovijedao je krst vodom kao znak kajanja za grijehe da bi pripravio dolazak Mesije. Po svome "krstu" ili "uronuću" u smrt za spas svijeta (usp KKC 1125) Isus nam je dao krst da se svi ljudi uzmognu ponovo roditi iz vode i Duha te uđu u kraljevstvo Božje. (usp. Iv3,5)

Onaj tko vjeruje da je Isus Mesija, Spasitelj i dade se krstiti postaje novi čovjek, postajemo novi ljudi koji imaju stav Sina, ljudi suobličenih Kristu. 

Krst je početak, prvina Božjih darova čijim se činom napukle trske zacjeljuju, a stijenja  raspiruju.

Razni sadržaji

Friday the 19th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017